Dessa allmänna villkor beskriver hur vi på Noor Digital Agency AB, org. nr 559017-1954, (”Noor Digital”, ”vi” eller ”oss”) som uppgiftsansvarig kommer att behandla dina personuppgifter eller andra uppgifter när du gör en förfrågan efter en aktivitet eller lägger till ditt företags aktiviteter på Allaktiviteter.se (”Hemsidan”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt av oss. Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor kring dina personuppgifter eller dessa allmänna villkor, genom att maila oss på [email protected].

Våra adressuppgifter är:
Noor Digital Agency AB
Västra Esplanaden 9
903 25 Umeå

1. Uppgifter som samlas in om dig eller ditt företag

Noor Digital Agency AB samlar in och behandlar olika typer av uppgifter om dig eller ditt företag i samband med att du lägger till ditt företag på hemsidan eller gör en aktivitetsförfrågan. Vi kan till exempel behandla följande kategorier av uppgifter:

Personuppgifter om dig, till exempel namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och postadress.

Uppgifter om ditt företag till exempel företagsnamn, organisationsnummer, företagsadress, kontaktperson, telefonnummer, och e-postadress.

Din kommunikation med oss. Med andra ord de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss och har frågor, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan väsentlig information vi behöver i det enskilda fallet för att kunna assistera och hantera ärendet.

Aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna erbjuda en så anpassad hemsida som möjligt för din enhet kan vi samla in IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Även om vi i normalfallet inte kommer att kunna identifiera dig via denna information, kan ibland individer urskiljas från denna typ av tekniska information.

2. Hur dina uppgifter samlas in

De uppgifter vi samlar in från dig är typiskt sett den information du tillhandahåller i samband med att du registrerar ett företag eller gör en förfrågan om en aktivitet.

När du besöker Hemsidan försöker vi lära oss mer om dig som besökare. Vi använder t.ex. cookies för att se hur du använder Hemsidan. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy under punkt 8.

3. Hur dina uppgifter används och de lagliga grunder vi stödjer behandlingen på

För att kommunicera med dig. Dina personuppgifter, närmare bestämt de kontaktuppgifter, synpunkter och andra uppgifter du tillhandahåller i din kommunikation med oss används för att kommunicera med dig.

För att följa lagar. Noor Digital Agency AB är skyldiga att följa svensk lag. Det innebär att dina personuppgifter eller andra uppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser.

För att skydda Noor Digital Agency AB, dig, ditt företag och andra. Vi kan behandla dina personuppgifter eller andra uppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

För att skapa samlad statistik i utvecklingssyfte. Enhetsinformation och samlad aggregerad statistik används som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Hemsidan. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bl.a Noor Digital Agency AB intressen av att utveckla och effektivisera Hemsidan.

För att kunna påminna dig om Allaaktiviteter.se. Rikta skräddarsydd annonsering till dig på andra webbplatser, som exempelvis Google, LinkedIn och Facebook.

Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan även användas för andra specifika syften än som framgår ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

4. Hur dina eller ditt företags uppgifter delas med andra

Personer som arbetar med Allaaktiviteter.se. Dina personuppgifter och andra uppgifter som exempelvis företagsuppgifter kan komma att delas med personer som arbetar hos Noor Digital Agency AB och med hemsidan, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, till exempel våra webbutvecklare eller supportavdelning.

Personer som söker efter aktiviteter eller upplevelser. Företagsuppgifter som exempelvis företagsnamn, organisationsnummer, företagsadress, kontaktperson, telefonnummer, och e-postadress kommer att göras synliga på hemsidan.

Övriga parter. Dina personuppgifter eller företagsuppgifter kan även delas med andra parter, om du ber oss eller tillåter oss att göra det. Uppgifterna behandlas med sekretess och lämnas inte ut till tredje part i annat fall än där det är nödvändigt – exempelvis för att kunna skicka e-postmeddelanden till dig via ett tredjepartsverktyg.

5. Behandling utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter eller företagsuppgifter kan dock ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES när vi använder oss av en leverantör med säte eller server utanför EU/EES.

Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter eller företagsuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Vi väljer dock alltid våra leverantörer med omsorg och vidtar nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter alltid erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa åtgärder inkluderar att vi ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller säkerställer att leverantörer befinner sig i ett land som EU kommissionen har en adekvat skyddsnivå alternativt att företaget, om det befinner sig i USA, är anslutet till Privacy Shield.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring tillämpliga skyddsåtgärder.

6. Så länge sparas dina uppgifter

Uppgifter du lämnar i vid registrering av ditt företag eller när du söker en aktivitet sammanställs och sparas så länge vi anser att det är aktuellt eller du ber oss att ta bort uppgifterna.

Kontaktuppgifter, synpunkter och andra uppgifter du tillhandahåller i din kommunikation med oss sparas så länge kommunikationen pågår, eller så länge vi behöver uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende.

Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke som laglig grund raderas om du återkallar ditt samtycke eller när dina uppgifter anonymiseras. Notera att detta dock inte påverkar vår rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen.

7. Dina rättigheter

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

8. Cookiepolicy

Noor Digital Agency AB använder sig utav cookies för att kunna anpassa hemsidan så bra som möjligt utefter ditt beteende på Allakativiteter.se. En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare. I cookies lagras information som vi behöver för att vår webbplats ska fungera. Cookies gör det dessutom enklare att använda internet eftersom du inte behöver börja om på nytt när du besöker en webbplats igen. Webbplatsen kan med andra ord använda cookies för att komma ihåg dig och vad du vill göra. Cookies berättar för Noor om ditt webbplatsbesök och ditt beteende på vår webbplats. Genom cookies får vi information så som:

  • När och hur länge du besökte sidan
  • Vilka och hur många sidor och artiklar du besökte.
  • Om du har besökt vår webbplats förut.
  • IP-nummer
  • Vilka aktiviteter du har besökt.

9. Uppdateringar i allmänna villkoren

Dessa villkor kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av dem allmänna villkoren kommer alltid att finnas tillgänglig på vår Hemsida.

Har du frågor gällande våra allmänna villkor? Välkommen att kontakta oss.